Selecteer een pagina

Over Menoar

Menoar Mediation is gespecialiseerd in zakelijke conflicten. Mijn kennis en ervaring in het MKB zorgt voor een vertrouwde basis van de gesprekken.  Zo help ik bijvoorbeeld ondernemers die een conflict hebben met klanten of leveranciers. Door samen in gesprek te gaan wordt er naar een oplossing gezocht en om daarnaast, indien partijen dat wensen, te zorgen voor een voorzetting van de zakelijke relatie. Ook met onenigheid bij een bedrijfsopvolging of conflicten tussen vennoten of aandeelhouders kan een mediationgesprek ervoor zorgen dat er verder wordt gekeken dan alleen het conflict. Menoar Mediation biedt een oplossing voor zakelijke conflicten.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Een conflict is altijd een vervelende situatie en de stap om een mediator in te schakelen kan een drempel zijn. Daarom is een vertrouwelijke sfeer noodzakelijk. Vandaar dat er voor aanvang van mediation een kennismakingsgesprek plaats vindt. Op die manier kan ik vertellen hoe ik te werk ga als mediator en kunnen partijen een gevoel krijgen wie ik als persoon ben.

Mediationovereenkomst

Als partijen hebben besloten om tot mediation over te gaan, wordt een mediationovereenkomst getekend. Hierin staan de spelregels van het mediotionproces vast, waaronder:

  • Vrijwilligheid: Dit is een van de belangrijkste en onderscheidende kenmerken van mediation. Iedere partij heeft de eigen keus om aan mediation deel te nemen en de vrijheid om die deelname op elk gewenst moment te beëindigen. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Om het proces te laten slagen is het belangrijk dat partijen gemotiveerd zijn om aan een oplossing te werken.
  • Vertrouwelijkheid: Uiteraard wordt verwacht dat alle partijen die aanwezig zijn bij de mediation vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de gesprekken. De uiteindelijke afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst die door beide partijen wordt getekend.

Rol mediator

Als mediator probeer ik het best mogelijke gesprek tussen mensen te faciliteren. Hierin zal ik mij onder andere onpartijdig en onafhankelijk opstellen. Wat mede inhoudt dat ik geen adviezen zal geven en dat de uitkomst van de gesprekken in handen van de partijen ligt. Vanuit mijn rol probeer ik aandacht voor elkaar en wederzijds begrip te creëren en communicatiepatronen te doorbreken.  Zodat partijen met elkaar dé oplossing vinden!

Over mij

Mijn interesse voor de mens en mijn kennis en ervaring als financieel adviseur breng ik samen in Menoar Mediation. Tijdens de gesprekken richt ik mij op de relatie tussen de partijen zodat ze samen tot een oplossing kunnen komen. Mijn vragen en interventies zorgen ervoor dat de belangen van beide partijen boven tafel komen en dat er weer naar elkaar en naar de toekomst gekeken wordt. Zodat partijen dé oplossing met elkaar gaan vinden.

De escalatieladder

Friedrich Glasl heeft het dynamische proces van een conflict weergegeven in de escalatieladder. Hiermee laat hij zien dat elke stap gevolgen heeft voor het gedrag van de mensen, voor hun houding en hun manier van denken. Wanneer een partij wordt geprikkeld, kan dit leiden tot een stap omlaag. Met name in de emotionelefase is er nog heel veel mogelijk om het conflict in goede banen te leiden met mediation. Tijdens een mediationgesprek probeert de mediator de partijen een stap hoger op de ladder te krijgen en het probleem te de-escaleren. Ook in dit geval worden de partijen geprikkeld, maar dan op een positieve manier.

Lees meer

Onderhandelen

Integratief onderhandelen is gericht op een samenhang tussen alle belangen die aan de orde zijn, of te wel de integratie van belangen. Bij integratief onderhandelen zijn de volgende vier regels van belang:
Scheid mensen van het probleem; Richt op belangen en niet op posities; Zoek naar oplossingen in wederzijds belang; Gebruik objectieve criteria.

Lees meer

Neem contact op

10 + 10 =

specialist in mediation bij zakelijke conflicten

Christie Dijkstra
Mediator

telefoonnummer: 06 27 43 42 10
email: christie@menoar-mediation.nl

IBAN: NL77RABO0332157709
KVK: 71841865
BTW: NL001460308B25

© copyright Menoar Mediation 2018 - heden | Alle rechten voorbehouden