Selecteer een pagina

Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Dit kan het veiligheidsgevoel van bewoners aantasten. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken met een grote kans op succes. Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond.

Methode
Als je gebruik maakt van Buurtbemiddeling komen er twee bemiddelaars op bezoek die beide kanten van het verhaal aanhoren. Vervolgens organiseren zij een bemiddelingsgesprek waar je de problemen kan bespreken met de buren en afspraken kan maken als dat nodig is. De bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die je graag helpen een burenruzie op te lossen.

Zachter
Machteld Bruijel en Katherine Forrest hebben in het boek ‘Zachter’ diverse voorbeelden beschreven van buurtbemiddeling waarmee ze een oproep doen aan alle boze buren van de wereld om ‘zachter’ met elkaar om te gaan. Een voor mij herkenbaar voorbeeld heb ik hieronder geciteerd. Wat hierin mooi naar voren komt is de onwetendheid waardoor een conflict kan ontstaan en de erkenning die nodig is om verder te kunnen.

Pispaal
“Leontien moet een grote beslissing nemen. Gaat ze de buurvrouw weer groeten of niet. Buurvrouw Liene zit huilend tegenover haar, vergezeld door een maatschappelijk werkster, die ze ‘haar knechtje’ noemt. De maatschappelijk werkster vindt dat goed.

Buurvrouw Liene zit niet alleen met tranen, ze zit ook met een flinke hoeveelheid as op haar hoofd en een bontgekleurd boetekleed aan. Ze heeft Leontien namelijk vier jaar lang getreiterd en geeft dit ruiterlijk toe. ‘Ik was zo boos en verdrietig, ik kon er geen weg mee,’ snikt ze. De maatschappelijk werkster knikt bevestigend. Haar cliënte heeft veel achter de kiezen. Ze is geboren in België en haar nare jeugd is vroegtijdig afgebroken door een uithuisplaatsing. Haar twee dochters zijn overleden en ze mag haar kleinzoon niet meer zien. Deze tragische opsomming vernam ik onmiddellijk na onze kennismaking. Je geeft een hand, je stelt je voor, vraagt of je mag zitten, dat mag en voor je het goed en wel in de gaten hebt heb je foto’s van dode dochters in je handen. Ga een oude dame met zo’n geschiedenis nog maar eens op de vingers tikken. Ik doe het toch. Want het treiteren was, zo aan de andere kant, niet mis. Ze ‘verbood’ Leontien om met andere bewoners van de portiek om te gaan, schold haar uit en intimideerde haar. Wanneer je naar haar kijkt is het lastig om voor te stellen. Buurvrouw Liene is oud en klein, ze loopt met een stok. Maar de aanblik van Leontien liegt er niet om. Ze heeft het niet meer, haar kin trilt, ze probeert zich goed te houden en dat kost haar alles. Zenuwachtig frommelt ze met haar briefje waar al haar punten op staan. En haar vragen:

–          Waarom ben je mij gaan pesten?
–          Waarom wil je het nu weer goedmaken?
–          Waarom heb je mijn zoon dood gewenst?
–          Waarom heb je mij ‘smerige hond’ genoemd?

Ja, waarom? Omdat buurvrouw Liene, eenmaal teruggekomen uit België, na de uitvaart van haar dochter als eerste opmerking van Leontien te horen kreeg: ‘Goh, jouw kinderen komen ook nooit meer.’

‘Nee!’ heeft buurvrouw Liene haar toen toegebeten, ‘die komen inderdaad nooit meer.’ Leontien herinnert zich nog wel dat er een vreemde sfeer, een vreemde lading in de lucht hing. Maar ze wist toen niet waarom. Wist niet, kon niet weten, van het recente overlijden van Liene’s laatst levende dochter. Haar lot als vleesgeworden pispaal was toen echter wel bezegeld. “

specialist in mediation bij zakelijke conflicten

Christie Dijkstra
Mediator

telefoonnummer: 06 27 43 42 10
email: christie@menoar-mediation.nl

IBAN: NL77RABO0332157709
KVK: 71841865
BTW: NL001460308B25

© copyright Menoar Mediation 2018 - heden | Alle rechten voorbehouden