Selecteer een pagina

Nee, dit gaat niet over contracten met betrekking tot duurzaamheid, maar over de duurzaamheid van het contract zelf. Een contract dat uitgaat van vertrouwen en gezamenlijkheid vormt de basis van een duurzame en positieve samenwerking. Een relatie die gebaseerd is op wantrouwen is immers geen lang leven beschoren. Eerst goed met elkaar praten over de verwachtingen van een samenwerking alvorens een contract af te sluiten blijkt te leiden tot duurzame contracten. En dat is toch eigenlijk wat we willen als we een contract afsluiten.

Conscious contracting
Duurzaam contracteren krijgt de laatste jaren steeds meer bekendheid. Maar wat houdt duurzaam contracteren, ook wel conscious contracting genoemd, eigenlijk in. Een duurzaam contract is een overeenkomst in heldere taal. Deze overeenkomst is niet zozeer gericht op de juridische do’s and don’ts en het afdekken van risico’s voor als het misgaat, maar op gedeelde waarden en transparante doelstellingen. Met deze manier van contracteren stellen de contractpartijen de dialoog voorop. Daarmee zorgen zij ervoor dat de wederzijdse intenties bij de relatie helder zijn en blijven. Op die manier kunnen zij eventuele conflicten zelf oplossen, met telkens de oorspronkelijke doelstellingen op het netvlies. Anders dan bij traditionele contractering staan partijen niet tegenover elkaar met een partijdige jurist aan hun zijde, maar gaan partijen in volstrekte openheid het gesprek aan, liefst met een onpartijdige procesbegeleider of mediator.

Het hart van de overeenkomst
Een duurzaam contract is veel meer een proces dan document met veel juridisch taal gebruik. In het proces wordt tussen partijen besproken wat ieders missie, visie en kernwaarden en ieders doel bij de relatie is. Men bespreekt alles wat onbesproken is (maar wel de relatie raakt). In dit proces is het verstandig om je bij te laten staan door een facilitator die de onderste steen boven krijgt. Zodat ook de punten worden besproken waar partijen bang voor zijn en welke risico’s ze lopen. Het resultaat van deze gesprekken vormt het zogenaamde ‘hart van de overeenkomst’. De laatste stap in het proces is het bespreken van alle commerciële, operationele en juridische onderwerpen.

Voor een succesvolle relatie is belangrijk dat partijen te allen tijde met elkaar in dialoog blijven. Want anders dan bij reguliere contracten blijven partijen in een duurzaam contract weg bij het proberen te regelen van het  onvoorspelbare. Uitganspunt is dat partijen met elkaar in overleg gaan wanneer zich situaties voordoen waarin bij het aangaan van de overeenkomst niet is voorzien.

Misschien kun je bij het aangaan van een volgende (duurzame) overeenkomst denken aan het opstellen van een duurzaam contract. Ik help graag het gesprek diepgang te geven zodat het onderling vertrouwen wordt verstrekt die de basis geeft voor het contract en de duurzame relatie.

specialist in mediation bij zakelijke conflicten

Christie Dijkstra
Mediator

telefoonnummer: 06 27 43 42 10
email: christie@menoar-mediation.nl

IBAN: NL77RABO0332157709
KVK: 71841865
BTW: NL001460308B25

© copyright Menoar Mediation 2018 - heden | Alle rechten voorbehouden