Selecteer een pagina

Over het algemeen gaan mensen conflicten graag uit de weg. Dit kan om mogelijk de vriendschap te redden, om te voorkomen dat iemand boos op je wordt, om tijd te besparen of een andere reden. Maar heb je er wel eens bij stil gestaan dat ruziën ook in je voordeel kan werken? Dat je door een conflict verder komt dan dat je eerst was? En dat geldt vooral bij taakconflicten.

Taak- en relatieconflicten
Conflicten kun je opsplitsen in taak- en relatieconflicten. Zakelijke- of taakconflicten hebben vaak een bedrijfsmatige grondslag. Zulke conflicten gaan eigenlijk altijd over niet-persoonlijke aspecten binnen de organisatie. Als het een taakconflict is, dan gaat het conflict echt over taken die binnen de organisatie uitgevoerd moeten worden. Bij relatieconflicten gaan over hoe mensen met elkaar omgaan en de normen en waarde die ze hebben. Deze conflicten hebben betrekking tot relaties met anderen.

Onderzoek
Adam Grant heeft onderzoek gedaan naar taak inhoudelijke conflicten[1]. In dit onderzoek zijn honderden nieuwe teams meerdere malen geënquêteerd in de eerste zes maanden dat ze samenwerkten. Ze waren het eens over het type conflict dat ze hadden, verder waren ze het eens over alles voortdurend oneens. Toen hun projecten waren afgerond, vroeg Grant hun managers de effectiviteit van de teams te beoordelen.

Resultaten
De slecht presterende teams begonnen met meer relatie- dan taakconflicten. Al snel ontstonden persoonlijke vetes en daar kregen ze het zo druk mee dat het lastig werd om elkaar inhoudelijk uit te dagen. Voor veel van die teams duurde het maanden voordat ze vorderingen boekten in hun relatieproblemen. De goed presterende teams begonnen met weinig relatieconflicten en konden ze dit zo houden tijdens hun samenwerking. Maar dit betekende niet dat ze geen taakconflicten hadden: vanaf het begin lieten ze niet na om andere perspectieven in te brengen. Doordat ze sommige meningsverschillen konden oplossen, waren ze in staat zich achter een koers te scharen en hun werk uit te voeren, totdat ze op nieuwe discussiepunten stuitten.

Uit dit onderzoek blijkt dat relatieconflicten de prestaties meestal niet ten goede komen. Enig taakconflict is misschien juist bevorderlijk: er lijkt een verband te zijn met meer creativiteit en slimmere keuzen. Er zijn aanwijzingen voor dat teams die in een vroeg stadium taakconflicten hebben, originelere ideeën voorbrengen, meer innoveren en betere beslissingen nemen.

Ruziën
Als je goed ruzie kunt maken, kun je beschaafder zijn en je creatieve vaardigheden ontwikkelen. Ga dus geen taakconflicten uit de weg, maar zorg dat je openstaat voor de ideeën van de ander en doe er je voordeel mee in je werk en bij jouw bedrijf. Het kan je een heel stuk verder brengen.


[1] Bron: Weten wat je niet weet geschreven door Adam Grant

specialist in mediation bij zakelijke conflicten

Christie Dijkstra
Mediator

telefoonnummer: 06 27 43 42 10
email: christie@menoar-mediation.nl

IBAN: NL77RABO0332157709
KVK: 71841865
BTW: NL001460308B25

© copyright Menoar Mediation 2018 - heden | Alle rechten voorbehouden