Selecteer een pagina

Krijg je de vraag wel eens gesteld of je ‘van de trap bent gevallen’? Dit is een uitdrukking uit de negentiende eeuw wat niet meer betekent dan ‘ik zie dat je bij de kapper bent geweest’. Het is als een grapje bedoeld dat je haar ‘gewond’ is geraakt.  Ik denk dat wij de afgelopen paar weken allemaal ‘van de trap zijn gevallen’ om van ons coronakapsel af te komen.

Om op die manier van de trap te vallen is niet zo erg. Het voelt minder fijn en het is zeker niet grappig om van de escalatieladder te vallen. Deze ladder is bedacht door Friedrich Glasl en geeft het verloop van een conflict weer. Hiermee laat hij zien dat elke stap gevolgen heeft voor het gedrag van de mensen, voor hun houding en hun manier van denken. Wanneer een partij wordt geprikkeld, kan dit leiden tot een stap omlaag. Denk bijvoorbeeld aan een incident, een uit de hand gelopen telefoongesprek, een slecht gevallen email, een verkeerde toonzetting of een niet nagekomen afspraak. De escalatieladder is als volgt opgedeeld.

Rationele fase (win-win)
In deze fase ziet men het conflict (nog) als een probleem dat gezamenlijk opgelost kan worden. Naast strijdige belangen zien de partijen ook gemeenschappelijke belangen. De partijen zijn zich bewust van de tegenstellingen, maar proberen er (nog) op een beheerste wijze mee om te gaan. De partijen richten zich in hoofdzaak op de zakelijke aspecten, maar gaandeweg verharden de gesprekken zich, wordt stevige taal gebruikt en ontaarden de gesprekken in debatten. Het gemeenschappelijke belang komt meer en meer op de achtergrond.

Emotionele fase (win-lose)
In deze fase zien partijen het conflict steeds meer als een strijd die gewonnen moet worden, ten koste van de ander. Men ziet alleen nog maar strijdige belangen en richt zich vooral op de verschillen in de niet-zakelijke sfeer. De persoonlijke factoren gaan de boventoon voeren en de wederzijdse relatie wordt de belangrijkste bron van spanning. Met name in deze fase is er nog heel veel mogelijk om het conflict in goede banen te leiden met mediation. Tijdens een mediationgesprek probeert de mediator de partijen een stap hoger op de ladder te krijgen en het probleem te de-escaleren. Ook dit prikkelt de partijen, maar dan op een positieve manier. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van begrip, het ontvangen van waardering of nieuwe informatie, enz.

Vechtfase (lose-lose)
In deze fase ziet men het conflict als een totale oorlog, waarin de ander tot iedere prijs vernietigd moet worden. De partijen zien in dat er niets meer te winnen valt. Hoogstens kunnen ze de eigen schade wat meer beperken dan die van de ander. Daardoor treedt er een verbittering en verharding op.

Herkent u een fase en ziet u zichzelf op deze ladder staan? Dan help ik u graag om stap voor stap de ladder omhoog te klimmen. Want van deze ladder vallen is heel wat pijnlijker dan een knipbeurt bij de kapper.

 

specialist in mediation bij zakelijke conflicten

Christie Dijkstra
Mediator

telefoonnummer: 06 27 43 42 10
email: christie@menoar-mediation.nl

IBAN: NL77RABO0332157709
KVK: 71841865
BTW: NL001460308B25

© copyright Menoar Mediation 2018 - heden | Alle rechten voorbehouden