Selecteer een pagina

Duurzaam contracteren

Een contract dat uitgaat van vertrouwen en gezamenlijkheid vormt de basis van een duurzame en positieve samenwerking. Een relatie die gebaseerd is op wantrouwen is immers geen lang leven beschoren. Eerst goed met elkaar praten over de verwachtingen van een samenwerking alvorens een contract af te sluiten blijkt te leiden tot duurzame contracten. En dat is toch eigenlijk wat we willen als we een contract afsluiten.

Lees meer

Frysk

Ik bin opgroeid op it Fryske plattelân yn it noarden van ‘e provinsje. De taal dy’t wy thús sprutsen wie Frysk en dat dogge wy noch. Ik bin dan ek heul grutsk op myn heitelân. Op ‘e moaie griene omjouwing, de prachtige marren en de oprjochte minsken. Hoewol ik...

Lees meer

Erkenning

Erkenning van onze persoon, en ons doen en laten, kan een geweldige positieve stimulans betekenen. En dit is vaak ook een onderdeel van het probleem bij een conflict. Door geen erkenning te krijgen, kan iemand het ook niet geven. Zonder erkenning raken we gefrustreerd en gaan we passief tegenwerken. Wanneer partijen in gesprek gaan met behulp van een mediator, kan alleen het feit dat de mediator luistert al een stukje erkenning geven. Hiermee kan het gesprek op een keerpunt komen.

Lees meer

Helderziend

Een van de meest misleidende denkvalkuilen is denken dat de ander denkt wat jij denkt, terwijl je helemaal niet weet wat die ander denkt. En daar ben ik laatst zelf ook met open ogen ingetrapt. Het is zo makkelijk om te denken dat je weet wat een ander denkt, maar dat...

Lees meer

Goederik

Als twee partijen in een conflict zijn met elkaar, interpreteren ze alles van de ander vanuit hun eigen gezichtsveld. En die is door het conflict vaak zo verkleurd dat alles wat de ander doet negatief wordt opgevat.

Lees meer

Lichaamstaal

Als ik voor de eerste keer met partijen aan tafel zit voor een mediationgesprek, wordt er zonder dat er een woord wordt gesproken al heel veel gezegd. De lichaamstaal geeft namelijk veel informatie weer, vooral als je weet waar je op moet letten.

Lees meer

Sloddervos

Ik krijg wel eens het compliment dat mensen zich bij mij thuis op hun gemak voelen omdat het bij mij niet altijd super netjes is. Je kunt je voorstellen dat ik mixed feelings heb bij dit compliment. Aan de ene kant ben ik erg blij dat mensen dit gevoel bij mij thuis...

Lees meer

Blij dat ik glij

In conflictsituaties kan angst een grote rol gaan spelen. Want angst ervaren we ook als we verlies verwachten van iets wat persoonlijk erg belangrijk voor ons is, wanneer ons bestaansrecht of de kern van ons zelfbeeld wordt bedreigt. Of wanneer we weinig controle denken te hebben op datgene wat de dreiging veroorzaakt. En dit zijn aspecten die in een conflict aanwezig kunnen zijn.

Lees meer

De escalatieladder

Friedrich Glasl heeft het dynamische proces van een conflict weergegeven in de escalatieladder. Hiermee laat hij zien dat elke stap gevolgen heeft voor het gedrag van de mensen, voor hun houding en hun manier van denken. Wanneer een partij wordt geprikkeld, kan dit leiden tot een stap omlaag. Met name in de emotionelefase is er nog heel veel mogelijk om het conflict in goede banen te leiden met mediation. Tijdens een mediationgesprek probeert de mediator de partijen een stap hoger op de ladder te krijgen en het probleem te de-escaleren. Ook in dit geval worden de partijen geprikkeld, maar dan op een positieve manier.

Lees meer

Onderhandelen

Integratief onderhandelen is gericht op een samenhang tussen alle belangen die aan de orde zijn, of te wel de integratie van belangen. Bij integratief onderhandelen zijn de volgende vier regels van belang:
Scheid mensen van het probleem; Richt op belangen en niet op posities; Zoek naar oplossingen in wederzijds belang; Gebruik objectieve criteria.

Lees meer

specialist in mediation bij zakelijke conflicten

Christie Dijkstra
Mediator

telefoonnummer: 06 27 43 42 10
email: christie@menoar-mediation.nl

IBAN: NL77RABO0332157709
KVK: 71841865
BTW: NL001460308B25

© copyright Menoar Mediation 2018 - heden | Alle rechten voorbehouden